Mapy fikcie


Ktoré miesta sú obľúbenými destináciami literárnych postáv našich spisovateľov? TripAdvisor zatiaľ nevygeneroval takýto rebríček, no literárne vedkyne Lenka Macsaliová, Jaroslava Šaková a Ivana Taranenková zmapovali 117 kníh, ktoré sa za 12 rokov ocitli vo finále ceny Anasoft litera, a počet aj frekvencia istých miest a krajín sú rozhodne zaujímavé a vypovedajú veľa nielen z literárnovedného, ale aj zo sociologického či historického hľadiska.
Výstup zo štatistických údajov si môžete pozrieť na interaktívnej mape vo výtvarnom spracovaní Kataríny Balážikovej.


Projekt bol uvedený 25. 4. 2017 v Salóniku v rámci festivalu Anasoft litera fest, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hl. m. SR Bratislava, ZVKS, Ars Bratislavensis a ďalší partneri. Subdoména vznikla vďaka technickej podpore generálneho partnera ceny, softvérovej spoločnosti Anasoft APR.
Veríme, že toto je len začiatok mapovania fikcie.